Günümüzde alüminyumlama olarak püskürtme, daldırma ve toz alüminyumlama yöntemleri kullanılmaktadır.Bu yöntemlerde alüminyum difüzyonu ile genellikle çok düşük nüfuz derinliğine ulaşılabilmektedir.Alüminyumlamanın özel bir uygulaması, silisyumlamada olduğu gibi gaz akımında yapılanıdır.Bu yöntemde 11000 C gibi yüksek sıcaklıkta, sıvı alüminyum üzerinden klor geçirilir ve oluşan alüminyum klorür bu sıcaklıkta parçaya sevk edilir.Alüminyumklorür buharının üretimi, parçanın da içinde bulunduğu difüzyon odasının içerisinde yada dışarısında olabilir.Alüminyumu zenginleştirilmiş tabakada alüminyum miktarı %16’ya ulaşabilir ve nispeten kısa bir zamanda bu tabaka teşekkül eder.

Örneğin, 1200 0 C difüzyon sıcaklığında 100 saat içerisinde yaklaşık 1mm kalınlığında alüminyumu zenginleştirilmiş tabakaya ulaşılır.Yüzeyde arttırılmış alüminyum miktarıyla tufallaşmaya karşı yüksek dayanım sağlanır,hatta %16 Al tufallaşmaya karşı mutlak dayanım sağlar.Yani ergime noktasına kadar tufal oluşumu önlenir.ancak tufallaşmaya karşı direnç zamanla azlır.Bunun nedeni alüminyumun yüksek sıcaklıklarda parça içine doğru difüzyonudur.Bundan dolayı alüminyumlanmış parçaların kısa süreli ısıtmalarda kullanılması gerekir.