Burada da 1000 – 1200 0C sıcaklıktaki parçayı bir metal veya tuz banyosuna daldırarak çekirdek kısmında çekirdek kısmında özelliğe etki edecek bir değişme olmadan cidarın sertleştirilebilmesidir.Metal banyolar iyi ısı ilettiklerinden dolayı daha çabuk ısıtmayı mümkün kılmaktadırlar.Daldırma süresi parça büyüklüğüne göre, birkaç saniyeden iki dakikaya kadar olabilir. Islah edilmiş çeliklerde de bu yöntem uygulanır.Alev veya indüksiyon sertleşmesine nazaran faydası tesis masrafı ve enerji masraflarının düşük olması ve zor parçalarda uygulanabilmesidir.Buna karşılık kesite intikali o kadar iyi değildir.