Serleştirilebilir çeliklerde, kimyasal bileşimini değiştirmeksizin malzemenin yanlızca cidarını sertleştirme sıcaklığına ısıtmak suretiyle, yüzey sertleştirmesi yapılabilir.Isıtma, ötektoidaltı çeliklerde Ac3 ve nadiren kullanılan ötektoidüstü çeliklerde ise Ac3 sıcaklığının üzerine kadar yapılır.Yanlızca yüzey ısıtılır ve çekirdek ısınmadan ani soğutma yapılır. Isıtmanın kısa zaman içerisinde yapılması ve derhal ani soğutmaya geçilmesiyle, sertliğin cidarda ince tabaka halinde sınırlandırılması mümkün olur.Çekirdekte fazla ısınmayı ve sertleşme derinliğinin artmasını önleme gereği, kısa zamanda yeterli enerjinin verilmesi problemini ortaya çıkarır.Birim zamanda verilen enerjiyi azaltarak yada cidarda fazla ısı birikimi sağlayıp ani soğutmaya kadar olan süreyi uzatarak , büyük sertleşme derinliklerine sorun olmaksızın ulaşılabilir. Yani, kalınlığı fazla olansertleşme tabakasının elde edilmesi, bu yöntemlerde sorun değildir, ancak bu durumda çekirdekte de bir miktar ısınma olacağı unutulmamalıdır.

Yüzeyi ısıtmak suretiyle sertleşmenin, difüzyonla sertleşmeye nazaran bazı üstün tarafları vardır.Ancak, iyi olmayan yönleri de mevcuttur.Üstün yönleri,şöyle söylenebilir:

1)     Eğer ısıtma yeterince hızlı yapılırsa ve parça küçük kesitli değilse, yani parçanın ani soğutulmasına kadar, çekirdek meneviş sıcaklığının üzerine kadar ısınmazsa, yalnızca yüzeyin ısıtılmasıyla yüzey sertleştirmede çekirdeğin yapısı değişmez.Böylece, alaşımsız ve alaşımlı ıslah çelikleri kullanıldığında,yüksek çekirdek dayanımı ve sünekliği elde edilir.

2)     Sertleştirme bölgesi geniş sınırlar içerisinde değiştirilebilir.Yanlızca, küçük boyutlarda pratik olarak bir sınırlama vardır.Bu sınırlama, birim zamanda verilebilecek ısı enerjisinin büyüklüğüne ve ısı birikimine bağlıdır.Ac3 sıcaklığının üzerine çok hızlı ısıtma, sürenin kısa olmasından dolayı tane kabalaşması yapmaz.

3)     Malzemenin yanlızca bir bölgesinin sertleştirilmesi,difüzyon sertleştirmeye nazaran çok daha kolaydır.Yanlızca sertleştirilmek istenen bölge ısıtılır.Yüzey ısıtma ile sertleştirmede,diğer yöntemlerlesertleştirilmesi çok zor olan torna kayıtları gibi büyük parçalar,kolaylıkla sertleştirilebilir.Böyle parçaların yüzeyinin diğer yöntemlerle sertleştirilmesi çok zordur ve ekonomik değildir.

4)     Özellikle kalın kesitli büyük parçalarda malzemenin deformasyonu, sementasyonla sertleştirlimeye nazaran daha zordur. Parçanın çekirdeği,ısıtma esnasında rijitliğini korur.Bundan dolayı, ısıtmada ve yüzeyin sertleştirilmesinde oluşan gerilmeler, tüm parçadaki deformasyonla dengelenmez.Dengeleme yanlızca, pek az dayanımından dolayı yüzeyde olur.Ancak ısıtma ve soğutmada oluşan bu dengelenme,martenzit teşekkülünden önce olur.Fakat sertleştirmeden sonraki martenzitikbölge ile çekirdeğin ıslah yapısı arasındaki ince bölge yüksek sıcaklıklara ısıtma esnasında Ac1 yada Ac3 sıcaklığına ulaşamaz.

Bu bölge oldukça yumuşaktır ve gerilmelerin dengelenmesine uygun durumdadır.Pratikte görülmüştür ki tek yönlü ve kısa süre ısıtmalı yüzey sertleştirmelerinde rastlanılan ısıl gerilmeler ve dönüşüm gerilmeleri tüm parçanın sertleştirilmesindekine nazaran daha az çatlama tehlikesi taşımaktadır.dökme demirin de yüzey sertleştirmesi bu yöntemle kusursuz yapılabilir.

5)        Uzun süre ısıtmalı sementasyon işlemine nazaran kısa süreli yüzey ısıtması büyük enerji tasarrufu sağlar.Bu durum , büyük parçalarda yanlızca çok küçük bir hacim ısıtıldığından daha büyük önem taşır.Buna karşın,çok sayıdaki küçük parçalardasementasyon işlemi daha ucuz olabilmektedir.Az sayıdaki ve büyük parçalar için en uygun hızlı ısıtma yönteminin seçilmesinde ekonomik koşulların göz önünde tutulması gerekir.

Yüzey ısıtma ile sertleştirmenin iyiolmayan yönlerinin başında yüksek tesis maliyeti gelmektedir.Bundan başka yüzey sertleştirmede hızlı ısıtma yapılabilmesi için ,yüzeye iyi yaklaşabilmelidir.Tuz banyosu ve gaz sementasyonda,nitrasyonda difüzyon etkili olduğundan,böyle bir sorun yoktur.Ayrıca yeterli miktarda ısı birikiminin yüzeyde sağlanabilmesi için birim zamanda verilmesi gereken ısı çok yüksektir.Verilen ısının malzeme içerisinde yüzeysel olarak homojen dağılımı, köşe,girinti ve benzeri durumlarda oldukça zordur.